Disclaimer

De Internetsite van VCANederland is met de grootste zorg gemaakt. Toch kan het voorkomen dat er foutieve of verouderde informatie vermeld wordt.

Aan de inhoud van deze Internetsite kunt u dan ook geen enkel recht ontlenen en VCANederland is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, geluiden, afbeeldingen, software en andere materialen op deze Internetsite zijn eigendom van VCANederland.