Nieuwe VCA incompany training voor moeilijk lerenden

Niet iedereen leert even gemakkelijk. Daarom heeft VCANederland een incompany VCA-training ontwikkeld speciaal voor moeilijk lerende medewerkers voor wie het lastig is om het VCA-examen te halen. De VCA incompany training voor moeilijk lerenden kenmerkt zich door extra begeleiding. Door deelnemers een positieve benadering en een duidelijke structuur te bieden, verwacht VCANederland het vertrouwen van cursisten te vergroten.

Opzet training
Deze doelgroep heeft moeite met de lesstof en met leren in het algemeen. Deze VCA training voor moeilijk lerenden is bijvoorbeeld geschikt voor deelnemers met dyslexie, ADHD of een vorm van leerachterstand. Belangrijk bij deze doelgroep is structuur en duidelijke uitleg. De spanningsboog voor het opnemen van lesstof is kort en in veel gevallen is er een vorm van faalangst aanwezig. Daarom geven we deze training in zes modules van een dagdeel van 3-4 uur.. Het examen vindt direct na de laatste module plaats. Tijdens de eerste module wordt uitgebreid stilgestaan bij hoe mensen nu eigenlijk leren. Hierin worden de leervoorkeuren van de deelnemers achterhaald en worden er tips gegeven over leren.

Aan het begin van een nieuwe module wordt telkens de voorbereiding van de cursisten besproken. Waar zijn ze tegenaan gelopen in de voorbereiding? Welke onderdelen hebben extra aandacht nodig? Aan het einde van elke module wordt de voorbereiding van de volgende module behandeld. Er wordt stap voor stap uitgelegd welke hoofdstukken van de stof voorbereid moeten worden, hoe dat het beste aangepakt kan worden en welke middelen, zoals e-learnings, lesboek en proefvragen, de cursisten tot hun beschikking hebben.

Ook als reguliere cursus
Een reguliere VCA-cursus voor moeilijk lerenden, dus op basis van open inschrijving, is inmiddels ook beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.

Heeft u vragen over de VCA in company training voor moeilijk lerenden? Neem dan contact op met onze specialist Lia van der Meulen via lia.vandermeulen@vcanederland.nl of 0620124569.

Payment
Member