Certificeringen & Partners

OOM OOM is het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Metaalbewerking. Bij OOM zijn een kleine 15.000 bedrijven en circa 145.000 werknemers aangesloten. Daarmee is OOM een van de grootste opleidingsfondsen in Nederland. Bij OOM aangesloten bedrijven kunnen via OOM in aanmerking komen voor subsidie voor een VCA cursus van VCANederland.
Werkgevers in de meubelindustrie kunnen bij het Expertise Centrum Meubel/SSWM subsidie ontvangen wanneer een medewerker een VCA cursus heeft afgerond bij VCANederland. Speciaal voor deze branche heeft VCANederland in samenwerking met het ECM een meerwaarde aan de cursus gegeven door een aantal meubelbranche specifieke kenmerken in te bouwen. Hierdoor kan tot wel 80% van de cursus worden vergoed door het ECM/SSWM. Informeer naar de voorwaarden.
SRCN VCANederland heeft het de vrijwilligers van de stichting SRCN mogelijk gemaakt om een VCA VOL opleiding te volgen. Hierdoor werken de vrijwilligers van SRCN een stuk bewuster veilig in puingebieden en trainingslocaties.
NRTO De NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie van alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland en streeft ernaar kwalitatief erkende en hoogstaande herkende opleidingen en trainingen te creëren. Hiervoor heeft de NRTO een kwaliteitskeurmerk ingevoerd. Alle leden van de NRTO voldoen aan de kwaliteitseisen van dit keurmerk. VCANederland is volwaardig lid van de NRTO en onderschrijft hiermee ook de opgestelde gedragscode van de NRTO.