Bedrijfscertificering en zzp

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. VCA gecertificeerde bedrijven werken met een VGM beheersysteem dat aan de Arbo-regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu voldoet.

ZZP’ers kunnen als bedrijf niet gecertificeerd worden omdat niet alle eisen haalbaar zijn die hieraan worden gesteld. Om toch werkzaamheden uit te kunnen voeren waar VCA  vereist is, dient u hiervoor:

  • in het bezit te zijn van een VCA VOL certificaat;
  • te beschikken over een RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie);
  • te werken met materieel en middelen die goedgekeurd zijn.

Voor zowel het VCA VOL certificaat als een RI&E kunt u bij VCANederland terecht. Kijk hieronder voor meer informatie.

VCA VOL

We onderscheiden twee opleidingen binnen de VCA: Basisveiligheid VCA en Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL VCA). Als ZZP’er dient u VOL VCA(persoons) gecertificeerd te zijn. U bent VCA gecertificeerd nadat u het VOL VCA examen met goed gevolg heeft afgerond.

Voordat u het VCA VOL examen aflegt, is het aan te raden u zich daar goed op voor te bereiden. VCANederland biedt u de mogelijkheid dit te doen middels een 1 daagse inloopcursus (onder begeleiding van een professionele docent), een VOL VCA eLearning cursus (via het internet) of een VOL VCA cursusboek.

Boek hier uw VCA VOL cursus

RI&E

De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is een wettelijke verplichting die in de Arbo-wet is vastgelegd en geldt voor alle bedrijven en instellingen. Hierin worden de risico’s die binnen uw bedrijf aanwezig zijn opgenomen op gebied van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu). Ook volgt hieruit een plan van aanpak waarmee u een veiligere en betere werksituatie kunt creëren.

Payment
Member