VCA advies bedrijfscertificering

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. VCA gecertificeerde bedrijven werken met een VGM beheersysteem dat voldoet aan de ARBO-regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Veel opdrachtgevers besteden werkzaamheden alleen uit aan VCA gecertificeerde bedrijven. Zorg er daarom voor dat uw bedrijf wordt gecertificeerd.

Er zijn verschillende VCA certificeringen voor bedrijven:

 • VCA*, voor onderaannemers
 • VCA **, voor hoofdaannemers
 • VCA Petrochemie, voor bedrijven in de petrochemische sector
 • VCU, voor bedrijven in de uitzend- en detacheringbranche

VOORDELEN VCA BEDRIJFSCERTIFICERING

Grotere kans op opdrachten omdat opdrachtgevers steeds vaker VCA certificering eisen.
Door VCA kunt u zich als aannemer nu toeleggen op slechts één checklist.
VCA is een breed geaccepteerde, uniforme checklist.
Uw VGM beheersysteem sluit goed aan op dat van de opdrachtgever.

WAAROM VCA BEDRIJFSCERTIFICERING

Veel bedrijven besteden opdrachten uit aan aannemers. Wanneer het bedrijf van een aannemer VCA gecertificeerd is, dan mag de opdrachtgever erop vertrouwen dat de uitbestede werkzaamheden de veiligheid, gezondheid en het milieu (VGM) niet in gevaar brengen. Tevens tonen aannemers met een VCA gecertificeerd bedrijf aan dat zij hun VGM beheersysteem op orde hebben.

SOORTEN CERTIFICERING

Er zijn verschillende soorten VCA Bedrijfscertificeringen. VCA* is voor kleinere bedrijven (tot 35 medewerkers) en onderaannemers. VCA** is voor grotere bedrijven (meer dan 35 medewerkers) en hoofdaannemers. Daarnaast is er speciaal voor bedrijven die werkzaam zijn in de petrochemische sector VCA Petrochemie. Voor bedrijven die binnen de uitzend- en uitzendbranche vallen is er VCU.

STAPPENPLAN

Allereerst laat u een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uitvoeren voor uw bedrijf. Hierdoor weet u:

 • Of medewerkers VCA persoonscertificering nodig hebben;
 • Of er extra beschermmiddelen noodzakelijk zijn;
 • Hoe de werkomgeving veiliger kan worden gemaakt;
 • Of al het risicovolle materieel goedgekeurd is.

Aan de hand van de RI&E ondersteunt VCANederland bij het opzetten van een VCA systeem op dat aansluit bij uw bedrijf. In dit systeem staat beschreven hoe uw bedrijf omgaat met VGM. De volgende stap is het invoeren van dit VCA systeem in uw bedrijf. Hierna laat u zich certificeren door een erkende onafhankelijke certificatieinstelling.

CERTIFICERING

De certificering wordt gedaan door een onafhankelijke certificatie instelling (CI). Deze voert een audit uit en wanneer uw bedrijf aan de VCA eisen voldoet, wordt uw bedrijf VCA gecertificeerd. De CI controleert uw bedrijf vervolgens jaarlijks of deze nog aan de certificeringeisen voldoet. Wanneer u meerdere vestigingen heeft, dan voert de certificatie instelling de audit bij elke vestiging apart uit. Wanneer één van de vestigingen niet meer voldoet aan de VCA eisen, dan vervalt de certificering voor het hele bedrijf. Er kan natuurlijk sprake zijn dat niet elke vestiging betrekking heeft op een VCA certificering. In dat geval staan alleen de betreffende vestigingen op de certificering.

DE VOORDELEN OP EEN RIJTJE

 • Voor veel opdrachtgevers is VCA een vereiste voor het verkrijgen van een opdracht.
 • Met een VCA certificaat heeft u een voorsprong op de niet VCA gecertificeerde aannemers.
 • Aannemers hebben niet meer te maken met allerlei veiligheidsvereisten, -doorlichtingen en -systemen die in het verleden ‘bedacht’ en opgelegd zijn. Door VCA kan men zich nu toeleggen op slechts één checklist.
 • VCA is een breed geaccepteerde, uniforme checklist.
 • VCA zorgt voor een duidelijke structuur: de aannemer kan zich richten op het verbeteren van zijn VGM beheersysteem.
 • VCA wordt toegepast onder formele accreditatieregels, waardoor aannemers verzekerd zijn van een eerlijke, onafhankelijke, professionele beoordeling door een certificatie-instelling (CI).
 • Het VCA certificatieproces heeft overeenkomsten met de ISO 9000-systemen en -audits.
 • VCA is ook ondersteunend aan de managementsystemen en audits, zoals ISO 14001 en OHSAS 18001.
 • Door toepassing van het VCA certificatieproces kan het VGM beheersysteem van de aannemer goed aansluiten op het VGM beheersysteem van de opdrachtgever.
 • VCA is een internationaal systeem en wordt hierdoor toepast en erkend in een aantal EU lidstaten.

Lees ook ons artikel “De VGM Checklist Aannemers uitgelicht“. Meer informatie? Vul onderstaand formulier in om contact op te nemen met betrekking tot VCA bedrijfscertificering.

Bedrijfscertificering

Privacy Voorkeuren

  Noodzakelijk

  Deze cookies zijn noodzakelijk om de website goed en correct te laten functioneren.

  PHPSESSID, wfvt_XXXXXXXXXX, , _dc_gtm, wordfence_verifiedHuman, gdprprivacy_bar, gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent_types], gdpr[1901update], gdpr[1905update]

  Analytisch

  Met deze cookies analyseren we anoniem klikgedrag met als doel om het gebruikersgemak van de website voor de bezoekers te verbeteren.

  __zlcmid, UA-XXXXXXXX-X, _ga, _gid,_hjIncludedInSample, _vwo_uuid_v2, wp39407

  Interesses

  Via deze cookies kunnen aanbiedingen en advertenties worden afgestemd op uw zoekgedrag.

  BizoID, MR, MUID, MUIDB, UserMatchHistory, bcookie, lang, lidc, IDE