B VCA of VOL-VCA?

B-VCA of Basisveiligheid VCA

Met het B-VCA diploma laat u zien dat u de basiskennis bezit van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu).

U geeft daarmee dus aan dat u veilig kunt werken en daarbij rekening houdt met het milieu en de gezondheid van uzelf en anderen.

Als u aan de slag gaat voor een aannemer, dan moet u in de meeste gevallen een B-VCA diploma hebben. Bijvoorbeeld als u op een bouwterrein of in een risicovolle omgeving werkt.

De B-VCA bestaat uit kennis over onder meer de wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en handelingen en het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen.

Bekijk de B-VCA cursus

VOL-VCA

Bent u operationeel leidinggevende op een locatie waar VCA verplicht is? Dan moet u het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA) hebben.

Daarmee geeft u aan dat u veilig werkt en rekening houdt met het milieu en de gezondheid van u en de medewerkers waaraan u leiding geeft.

De VOL-VCA cursus bestaat uit kennis over onder meer de (Europese) wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en handelingen, het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen, kennis van VCA-bedrijfscertificering, het bedrijfsnoodplan en het organiseren van toolbox vergaderingen.

Ook als ZZP-er dient u meestal over een VOL VCA te beschikken.

Bekijk de VOL-VCA cursus

VIL-VCU

Bent u intercedent of leidinggevende bij een uitzendbureau? Dan moet u beschikken over het diploma Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU (VIL-VCU).

Daarmee geeft u aan dat u weet welke veiligheidseisen worden gesteld aan personeel bij VCA-gecertificeerde bedrijven.

VIL-VCU is voor een groot deel gelijk aan VOL-VCA en bevat daarnaast ook unieke, op de intercedenten toegesneden kennis. Denk aan wetgeving en verantwoordelijkheden in de relatie ‘inlener – uitzendorganisatie – uitleenkracht’.

Lees meer over VIL VCU of schrijf u hier in voor de VOL VCA cursus

Bekijk de VOL-VCA cursus
Payment
Member