NEN 3140 certificaat

De NEN 3140 is Nederlandse norm voor het werken met laagspanningsinstallaties en -apparatuur. Met een NEN 3140 certificaat VOP of VP tonen professionals aan dat ze weten hoe ze veilig moeten werken met en in de buurt van elektrische installaties. VCANederland biedt voor beide certificaten een NEN 3140 opleiding via groepslessen (ook incompany) of online.

Het NEN 3140 certificaat is niet verplicht, maar verzekeraars en opdrachtgevers vragen er wel steeds vaker om. Werkgevers moeten er bovendien volgens de Arbowet voor zorgen dat hun medewerkers weten hoe ze veilig en gezond hun werk kunnen doen.

NEN 3140 Voldoende Onderricht Persoon (VOP) en Vakbekwaam Persoon (VP)

Afhankelijk van zijn of haar functie kan een professional die werkt met elektrische apparaten en installaties door een NEN 3140 opleiding twee verschillende certificeringen behalen:

  • Certificaat NEN 3140 VOP
    Professionals met een certificaat NEN 3140 Voldoende Onderricht Persoon (VOP) mogen onder toezicht van iemand met een NEN 3140 VP-certificaat beperkt risicovolle werkzaamheden uitvoeren aan elektrische apparatuur en installaties onder laagspanning.
  • Certificaat NEN 3140 VP
    Professionals met een NEN 3140 certificaat Vakbekwaam Persoon (VP) kunnen zelfstandig werken met en onderhoud verrichten aan elektrische apparatuur en installaties onder laagspanning.

Inschrijven

Payment
Member