Gemiddelde waardering van onze klanten
91%
Van de cursisten beveelt onze training aan
Kiyoh

Beroepspraktijk centraal bij nieuwe VCA-examens

Vanaf 1 september 2017 gelden voor alle VCA-examens nieuwe toets- en eindtermen. Hierin draait het niet langer alleen om de inhoudelijke kennis van veiligheidsrisico’s en manieren om die te beperken, maar ligt de nadruk op de toepassing van die kennis in de beroepspraktijk. Net als het huidige VCA-diploma is ook het diploma ‘nieuwe stijl’ tien jaar geldig.

Al sinds 1994 wordt de Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers, beter bekend als VCA, gebruikt om vakmensen met uitvoerende taken in risicovolle omgevingen veiliger te laten werken en ongelukken te voorkomen. Toch is veilig werken nog altijd geen vanzelfsprekendheid. Zo waren er volgens het Ministerie van SZW vorig jaar 2500 werkgerelateerde ongelukken, waarvan er maar liefst zeventig fataal afliepen.

Link met de praktijk

Voldoende kennis van gezond en veilig werken blijft dus belangrijk om risico’s goed te kunnen inschatten en passende maatregelen te nemen. Minstens zo belangrijk is ook de toepassing van deze kennis op de werkvloer. Daarom hebben de samenstellers van de VCA-opleidingen en -examens afgelopen jaren gewerkt aan nieuwe toets- en eindtermen, waarin nadrukkelijker de link wordt gelegd met de praktijk.

Toepassingsvragen

Dit betekent dat er tijdens de cursus meer aandacht is voor het toepassen van kennis in de werksituatie. Het betekent ook dat de VCA-examens vanaf 1 september een andere opzet krijgen: het nieuwe examen bestaat nog altijd voor een belangrijk deel uit kennisvragen, maar wordt uitgebreid met toepassingsgerichte vragen. Uit deze vragen moet blijken of cursisten hun kennis kunnen toepassen in een werksituatie.

Verschillende vraagvormen

Het nieuwe examen Basisveiligheid (B-VCA) duurt zestig minuten en telt veertig vragen. De nieuwe examens VOL-VCA en VIL-VCU tellen zeventig vragen waarvoor cursisten maximaal 75 minuten de tijd krijgen. Er wordt voortaan gebruik gemaakt van verschillende vraagvormen, van meerkeuzevragen tot vragen waarbij meerdere antwoorden mogelijk zijn. Nieuw is ook dat vragen gedeeltelijk goed kunnen zijn en dus bijvoorbeeld een half of een kwart punt kunnen opleveren. De structuur van de nieuwe toets- en eindtermen ziet er als volgt uit:

  • Deel A: Voorbereiden, bespreken en inspecteren van de werkzaamheden (regelgeving en veiligheidsregels, veilig werken, overleg en inspecties, preventie;
  • Deel B: Uitvoeren van werkzaamheden (de werkplek, persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s), arbeidsmiddelen, specifieke werkzaamheden en omstandigheden);
  • Deel C: Beheersen van specifieke gevaren (gevaarlijke stoffen, elektriciteit en straling, brand en explosie;
  • Deel D: Beheersen van incidenten en noodsituaties.

De verschillen op een rijtje

De nieuwe vragen zijn afgelopen periode uitgebreid getest, als extra vragen tijdens het huidige VCA-examen. Op basis daarvan heeft VCA Infra de nieuwe VCA-examens verder aangescherpt, waardoor de nieuwe toets- en eindtermen vanaf 1 september ‘live’ kunnen.

Basisveiligheid (B-VCA, het vroegere VCA-1) Veiligheid voor operationeel leidinggevenden (VOL-VCA) Veiligheid voor interecedenten en leidinggevende (VIL-VCU)
 Oud  Nieuw  Oud Nieuw Oud Nieuw
 40 vragen, meerkeuze  40 vragen, verschillende vormen  70 vragen, meerkeuze  70 vragen, verschillende vormen 70 vragen, meerkeuze 70 vragen, verschillende vraagvormen
maximaal 60 minuten maximaal 60 minuten maximaal 75 minuten maximaal 75 minuten maximaal 75 minuten maximaal 75 minuten
geslaagd bij 28 of meer goed beantwoorde vragen geslaagd bij minimaal 26 punten  geslaagd bij 49 of meer goed beantwoorde vragen geslaagd bij minimaal 45 punten geslaagd bij 49 of meer goed beantwoorde vragen geslaagd bij minimaal 45 punten

Nieuw VCA-examen zelf testen?

Benieuwd naar het nieuwe VCA-examen? VCA Infra stelt op zijn website een demo-set van de nieuwe, praktijkgerichte, examenvragen beschikbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met VCA Nederland via customersupport@vcanederland.nl of 070 – 514 64 34.

Nieuw cursusmateriaal

Vanwege de nieuw eind- en toetstermen heeft VCANederland een nieuw cursusboek en een nieuwe e-learning ontwikkeld die hier volledig op aansluiten. Het nieuwe cursusboek is inmiddels beschikbaar en de nieuwe e-learning komt begin augustus beschikbaar.

Doet u dus VCA-examen ná 1 september 2017 en heeft u een cursusboek en/of e-learning besteld, dan ontvangt u het nieuwe cursusboek en/of vanaf begin augustus de nieuwe e-learning. Als u het VCA-examen echter aflegt vóór 1 september 2017, ontvangt u het huidige cursusboek en/of de huidige e-learning.

Heeft u een los cursusboek en/of e-learning besteld zonder een examen, dan vragen wij u tijdens het bestelproces in het opmerkingenveld aan te geven wanneer u van plan bent het VCA-examen af te leggen. Wij zullen op basis van de datum van het examen het nieuwe cursusmateriaal of het huidige cursusmateriaal toesturen.

Heeft u nog vragen over het nieuwe cursusmateriaal of zijn er onduidelijkheden? Mail dan naar customersupport@vcanederland.nl.

Op de hoogte blijven bij wijzigingen in de VCA certificering

Wilt u voortaan op de hoogte worden gehouden bij veranderingen in de VCA certificering? Vul dan onderstaand formulier in. Wij zullen u dan bij aanpassingen of veranderingen per mail op de hoogte brengen.

Payment
Member