VCA examenbank

Het VCA-systeem wordt beheerd door de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV). Hierin werken 22 (branche)organisaties uit de Nederlandse industrie samen, met als doel: voor iedereen in de keten het werken in een risicovolle omgeving structureel veiliger en gezonder maken. Als juridische eigenaar van het VCA-systeem is de SSVV verantwoordelijk voor het functioneren van de VCA, bijvoorbeeld beheer van de certificatieschema’s, het adviseren van erkende certificatie-instellingen en het beheer van alle VCA eind- en toetstermen.

De werkzaamheden met betrekking tot de VCA heeft de SSVV sinds 2013 ondergebracht bij twee organisaties:

  • VCA Examenbank: onderhoud van de eind- en toetstermen en alle itembanken, ondersteuning examencommissie/waarborgcommissies;
  • VCA Infra: contractbeheer met de examencentra, algemeen toezicht, genereren van examens en levering aan afnemers en communicatie.

Bij de VCA examinering speelt de VCA examenbank dus een belangrijke rol, onder meer door de VCA-examentoetsen te ontwikkelen, de reglementen voor de examens op te leggen en te waken over de rechtsgeldigheid van de certificaten.

Rechtsgeldige certificaten worden door VCA examenbank geregistreerd in het VCA Centraal Diploma Register. Hierin staan de VCA certificaten die zijn verstrekt door erkende VCA opleiders.

Houders van een VCA Basis-, VCA VOL- of VIL-VCU-certificaat kunnen hier terecht om te checken tot wanneer een certificaat geldig is en wanneer de certificaathouders herexamen moet doen.