NEN 3140 cursus

Werken met elektrische apparaten en installaties op maximaal 1000 volt wisselspanning en 1500 volt gelijkspanning is niet zonder risico’s. Werkgevers moeten er daarom voor zorgen dat medewerkers die met dergelijke apparatuur werken weten hoe ze hiermee veilig om moeten gaan. De NEN 3140 cursus van VCANederland bereidt professionals die werken met elektrische apparatuur en installaties voor op het behalen van het NEN 3140 certificaat.

De norm NEN 3140 bevat voorschriften voor het werken met elektrische apparatuur en installaties op laagspanning. Een NEN 3140 certificaat is niet verplicht, maar verzekeraars en opdrachtgevers vragen er wel steeds vaker om. Bovendien doen werkgevers er in het kader van de Arbowet goed aan om hun medewerkers in staat te stellen veilig te werken en hen een NEN 3140 training te laten volgen.

VCANederland biedt de NEN 3140 opleiding in twee varianten:

NEN 3140 Vakbekwaam Persoon (VP)

Professionals met een NEN 3140 VP-certificaat kunnen zelfstandig werken met en onderhoud verrichten aan elektrische apparatuur en installaties onder laagspanning.

Meer informatie NEN 3140 VOP cursus

NEN 3140 Voldoende Onderricht Persoon (VOP)

Professionals met een NEN 3140 VOP-certificaat mogen onder toezicht van iemand met een NEN 3140 VP-certificaat beperkt risicovolle werkzaamheden uitvoeren aan elektrische apparatuur en installaties onder laagspanning.

Meer informatie NEN 3140 VOP cursus

Voor onze NEN 3140 cursus werkt VCANederland samen met Cbt Resultaat uit opleiden. Cbt is gespecialiseerd in NEN 3140 opleidingen en biedt trainingen voor verschillende doelgroepen, klassikaal, online en als incompany training. Bij de 3140 training worden virtual reality-toepassingen ingezet waarmee deelnemers virtueel werkzaamheden kunnen uitvoeren.

Meer informatie Cursus NEN 3140 VP en VOP

Payment
Member