Wat is NEN 3140?

De Nederlandse norm NEN 3140 beschrijft hoe professionals veilig kunnen werken aan en in de buurt van elektrische installaties en apparaten op laagspanning (maximaal 1000 volt wisselspanning en 1500 volt gelijkspanning). Hoewel een NEN 3140 certificaat niet verplicht is, vragen opdrachtgevers en verzekeraars er steeds vaker naar.

NEN 3140 training

Elektrische apparaten en installaties kunnen gevaarlijk zijn, dat weet iedereen. Werkgevers moeten er volgens de Arbowet dan ook voor zorgen dat medewerkers weten hoe ze veilig kunnen werken met elektrische installaties, gereedschappen en andere apparatuur. Dat ze beschikken over die kennis kunnen ze aantonen met een NEN 3140 certificaat. Dat certificaat krijgen professionals na het volgen van een NEN 3140 training.

NEN 3140 VOP en VP

Er zijn twee verschillende NEN 3140-certificeringen:

  • NEN 3140 Vakbekwaam Persoon (VP)
    Professionals met een NEN 3140 VP-certificaat kunnen zelfstandig werken met en onderhoud verrichten aan elektrische apparatuur en installaties onder laagspanning.
  • NEN 3140 Voldoende Onderricht Persoon (VOP)
    Professionals met een NEN 3140 VOP-certificaat mogen onder toezicht van iemand met een NEN 3140 VP-certificaat beperkt risicovolle werkzaamheden uitvoeren aan elektrische apparatuur en installaties onder laagspanning.

Inschrijven

Payment
Member