8.4
Gemiddelde waardering van onze klanten
94%
Van de cursisten beveelt onze training aan
Kiyoh

Nieuwe eind- en toetstermen

Per 1 januari 2010 zijn de nieuwe eind- en toetstermen van kracht voor het VCA examen . Deze zijn door de SSVV (Stichting Samenwerken voor Veiligheid) opgesteld en worden landelijk doorgevoerd. VCANederland heeft zich hierop voorbereid en heeft zowel het lesmateriaal als de cursussen aangepast. Deze voldoen per 1 januari aan de nieuwe termen.

De huidige termen zijn gebaseerd op veiligheidscursussen uit de jaren negentig voor de petrochemie en hierdoor verouderd. In 2003 nam het Nederlandse Centraal College van Deskundigen (CCvD VCA) het besluit om in Nederland een centrale itembank in te richten, de huidige VCA Examenbank. Hierdoor ontstond ook de behoefte de eind- en toetstermen in samenwerking met België te harmoniseren en gezamenlijk te onderhouden. Dit om (op termijn) tot een gezamenlijke itembank te komen. Tevens wordt hiermee ook de basis gelegd voor een mogelijk Europees stelsel van veiligheidskwalificaties.

De nieuwe eind- en toetstermen hebben invloed op de examens voor VOL-VCA en VIL-VCU. Deze bevatten nu 60 vragen en dat worden er 70. De tijdsbesteding wordt verlengd van 90 minuten naar 105 minuten. Nu slaagt u wanneer u niet meer dan 18 vragen fout heeft beantwoord en dit wordt gewijzigd naar 21 vragen. De examens voor Basisveiligheid VCA blijven ongewijzigd.

Payment
Member