50% GECONTROLEERDE STEIGERS ONVEILIG

Dit voorjaar werden door de Arbeidsinspectie ruim driehonderd steigers bij kleinere bouwlocaties gecontroleerd. Meer dan de helft van deze steigers waren onveilig. De inspectie werd uitgevoerd omdat in de bouwsector de meeste ongevallen plaatsvinden. De ernstige of soms zelfs dodelijke ongevallen komen vaak voort uit een val.

Zeventig inspecteurs controleerden 342 kleine bouwlocaties in de binnensteden. Met name het veilig gebruik van mobiele steigers (rolsteigers) stond bij deze inspectie centraal. De opbouw van de steigers bleek vaak niet goed te zijn. Zo was er sprake van valgevaar door het ontbreken van degelijke leuningen of vloeren die niet goed dichtgelegd waren. Ook stonden sommige steigers niet stabiel opgesteld waardoor deze konden omvallen.

In twee weken tijd werden door de inspecteurs ruim tweehonderd keer de werkzaamheden stilgelegd omdat de werksituatie te onveilig was. In totaal werden dertig boetes en ruim tweehonderd waarschuwingen uitgedeeld.

De Arbeidsinspectie gaat weer controles uitvoeren op bouwplaatsen in verschillende binnensteden. Het aantal inspecteurs is verhoogd naar ruim honderd en deze gaan wederom controleren op veiligheid en valgevaar. Ook het veilig gebruik van trappen en ladders wordt aan deze inspectie onderworpen.

Payment
Member