8.3
Gemiddelde waardering van onze klanten
94%
Van de cursisten beveelt onze training aan
Kiyoh

STEEDS MEER BOUWVAKKERS MET GEZONDHEIDSKLACHTEN

Volgens een onderzoek van de stichting Arbouw zal het aantal bouwvakkers met gezondheidsklachten de komende jaren steeds meer toenemen. Door de hoge mate van vergrijzing in deze sector zal de zware lichamelijke belasting haar tol gaan eisen.

De beroepsbevolking in Nederland vergrijst en dit geldt extra voor de bouw. De gemiddelde leeftijd van een bouwvakker is 40 jaar en dat is hoger dan in andere sectoren. Arbouw-arts Cor van Duivenbooden stelt dat hoe ouder men wordt, hoe minder vaak men kan worden ingezet voor fysiek zware werkzaamheden. Omdat dit in de bouwsector wel gebeurt, betekent dit dat de gezondheidsklachten zullen toenemen.

Tevens blijkt uit het onderzoek dat het verzuimpercentage van ouderen twee maal zo hoog is als dat van jongeren, ondanks dat jongeren vaker kort ziek zijn. Daarnaast neemt de kans op een langdurige arbeidsongeschiktheid toe naarmate de werknemer ouder wordt. Van Duivenbooden wil zich dan ook inzetten voor een arbobeleid waarbij rekening wordt gehouden met het feit dat ouderen minder zwaar lichamelijk werk kunnen verrichten.

Het toepassen van VCA zal in deze sector ook in de toekomst een steeds grotere rol gaan spelen. Dankzij VCA gaat iedereen gezond en veilig te werk waardoor gezondheidsklachten worden geminimaliseerd.

Payment
Member