CONTROLE OP GEVAARLIJKE WERKZAAMHEDEN

Werkzaamheden met onveilige machines, gevaarlijke stoffen en waar de kans op valgevaar aanwezig is voeren de lijst aan met veelvoorkomende bedrijfsongevallen. In het jaarplan dat de Arbeidsinspectie heeft gepresenteerd staat dat in 2010 extra controles worden uitgevoerd bij bedrijven waar deze werkzaamheden plaatsvinden.

De aanleiding van deze controles is dat het aantal bedrijfsongevallen in Europa voor het einde van 2012 met een kwart moet worden teruggedrongen. Door de meest voorkomende ongevallen aan te pakken wil de inspectie hier een grote stap mee maken. Er zijn immers nog steeds risicovolle locaties waar niet wordt gewerkt volgens de VCA voorschriften. De kans op ongevallen is daar dan ook erg groot.

Daarnaast worden chemische bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken extra gecontroleerd. Met name wanneer deze worden stilgelegd voor onderhoudswerkzaamheden. Juist dan is er een verhoogd risico omdat de tijdsdruk dan groot is om het productieproces weer snel te hervatten en er vaak gewerkt wordt met inleenkrachten.

Ook zal de veiligheidscultuur worden onderzocht. Er wordt gekeken of onveilige situaties wel door werknemers worden gemeld of dat ze bang zijn hierdoor hun baan te verliezen. Ook de leiding wordt onder de loep genomen. Nemen zijn een dergelijke melding serieus of krijgt de productie prioriteit?

Payment
Member