8.3
Gemiddelde waardering van onze klanten
94%
Van de cursisten beveelt onze training aan
Kiyoh

VCA VOORKOMT VEEL BEROEPSZIEKEN

In het rapport ‘Beroepsziekten in Cijfers 2009’ dat onlangs werd gepresenteerd door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, komt naar voren dat het grootste gedeelte van de beroepszieken klachten heeft aan het bewegingsapparaat. Juist deze klachten kunnen voorkomen worden wanneer werkzaamheden op een veilige maar vooral ook op een gezonde manier worden uitgevoerd, zoals met VCA het geval is.

Het rapport is in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid opgesteld. Hierin staat dat 42% van de beroepszieken klachten heeft aan het bewegingsapparaat. Gehoorklachten staan met 34% op de tweede plek, gevolgd door psychische problemen met een percentage van 17%. Deze cijfers zijn gebaseerd op bijna 7.000 meldingen van beroepsziekten in 2008.

Opvallend is dat er in verhouding met voorgaande jaren meer meldingen binnen zijn gekomen over aandoeningen aan de onderste ledematen en lage rugklachten dan twee jaar geleden. Met name de meldingen over artrose van heup en knie hebben een vlucht genomen. Deze klachten komen het meest voor onder werknemers die fysiek zware werkzaamheden uitvoeren, zoals bijvoorbeeld in de bouw het geval is.

VCA helpt dit grotendeels te voorkomen. Door het behalen van het VCA certificaat worden werkzaamheden niet alleen veiliger maar ook op een gezondere manier uitgevoerd. Hierdoor zullen het aantal klachten dalen waardoor het aantal beroepszieken zal afnemen.

Payment
Member