Infographic: Met UWV STAP-budget een cursus volgen bij VCANederland

Met het programma Stimulering ArbeidsmarktPositie (STAP) wil de overheid bevorderen dat mensen zich blijven ontwikkelen en duurzaam inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt. Hiervoor wordt een subsidie beschikbaar gesteld van duizend euro, waarvan een cursus kan worden betaald. VCANederland maakte een infographic over de STAP-subsidie die kan worden gedownload onder dit bericht.

Voorwaarden STAP

Het STAP-budget kan worden aangevraagd sinds 1 maart 2022. Elke twee maanden is er een nieuwe aanvraagperiode. Als het budget voor een bepaalde periode op is, kan er de volgende periode een nieuwe aanvraag worden ingediend. Hieronder de voorwaarden waaraan iemand moet voldoen om in aanmerking te komen voor STAP-budget:
  • Werkenden en niet-werkenden tussen 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd;
  • De aanvrager krijgt geen studiefinanciering, tegemoetkoming onderwijsbijdrage of andere publieke onderwijs financiering (met uitzondering van het Levenlanglerenkrediet);
  • De cursus waarvoor het budget wordt ingezet start binnen drie maanden ná de aanvraagtermijn;
  • De aanvrager heeft dit kalenderjaar nog geen STAP-subsidie gekregen er is nog budget beschikbaar.
Klik hier om in te schrijven voor VCA met het STAP-budget

Infographic VCANederland

In de infographic die VCANederland maakte over het STAP-budget wordt het aanvraagproces voor de scholingssubsidie helder uiteen gezet. Daarnaast wordt uitgelegd hoe hiermee een cursus kan worden gevolgd bij VCANederland. U kunt de infographic hieronder kosteloos downloaden.
Payment
Member