Nieuwe VCA-cursusboeken beschikbaar!

Doe je ná 1 september 2017 VCA-examen? Vanaf nu zijn bij VCANederland cursusboeken verkrijgbaar die zijn gebaseerd op de nieuwe VCA eind- en toetstermen. Er zijn Nederlandse cursusboeken voor Basis-VCA en VOL-VCA.

Vanaf 1 september 2017 gelden voor alle VCA-examens nieuwe toets- en eindtermen. Hierin draait het niet langer alleen om de inhoudelijke kennis van veiligheidsrisico’s en manieren om die te beperken, maar ligt de nadruk op de toepassing van die kennis in de beroepspraktijk. De nieuwe VCA-examens krijgen een andere opzet: het examen bestaat nog altijd voor een belangrijk deel uit kennisvragen, maar wordt uitgebreid met toepassingsgerichte vragen. Uit deze vragen moet blijken of cursisten hun kennis kunnen toepassen in een werksituatie.

Vanwege de nieuw eind- en toetstermen heeft VCANederland een nieuw cursusboek en een nieuwe e-learning ontwikkeld die hier volledig op aansluiten. Het nieuwe cursusboek is inmiddels beschikbaar en de nieuwe e-learning wordt in augustus verwacht. Doe je VCA-examen ná 1 september 2017 en heb je een cursusboek en/of e-learning besteld, dan ontvang je het nieuwe cursusboek en/of (vanaf augustus) de nieuwe e-learning. Doe je VCA-examen vóór 1 september 2017, dan krijg je het huidige cursusboek en/of de huidige e-learning.

Heb je vragen over het nieuwe cursusmateriaal van VCANederland? Neem dan contact met ons op via customersupport@vcanederland.nl of 070 – 514 64 34.

Payment
Member