8.7
Gemiddelde waardering van onze klanten
94%
Van de cursisten beveelt onze training aan
Kiyoh

Veilig en gezond werken als schoonmaker: hier moet u aan denken!

Werknemers die actief zijn in de schoonmaakbranche hebben in veel gevallen te maken met omgevingen waar een verhoogd risico op een arbeidsongeval aanwezig is. Er wordt vaak gewerkt met schoonmaakmiddelen die gevaarlijke stoffen kunnen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor bijvoorbeeld de huid of de ogen. Daarnaast wordt bij de uitvoering van schoonmaakwerkzaamheden het lichaam intensief gebruikt. Langdurig staan en het regelmatig tillen en verplaatsen van voorwerpen kan het lichaam extra belasten.

Het is dus van belang voor zowel de werknemer zelf als de werkgever dat de werknemer bewust is van deze risico’s en weet hoe hij/zij veilig moet werken met deze risico’s. Waar dient een schoonmaker dan op te letten om veilig en gezond zijn of haar werk uit te kunnen voeren?

1. Gezonde werkhouding gebruiken
Zoals eerder al genoemd kan de lichamelijke overbelasting erg groot zijn. Om deze belasting te minimaliseren is een gezonde werkhouding dan ook enorm belangrijk. In de Arbo CAO voor schoonmakers zijn hierover dan ook een aantal afspraken opgenomen:

  • Maximale gewicht wat getild mag worden ligt op ongeveer 25kg;
  • Voorwerpen die geduwd of getrokken moeten worden mogen niet te zwaar zijn;
  • Als het voorwerp wielen heeft, moeten deze soepel lopen en moet de ondergrond vlak zijn;
  • Met één hand mag niet meer dan 1 kg kracht worden uitgevoerd;
  • Het knielen en hurken dient zoveel mogelijk beperkt te worden;
  • Veelvuldig draaien van de romp en de armen heffen moet voorkomen worden.

Door het ministerie van SZW is een checklist Fysieke Belasting ontwikkeld. Deze checklist heeft als doel om de risico’s van fysieke werkzaamheden snel in kaart te brengen en brengt fysieke aandachtspunten in het werk aan het licht die verder geanalyseerd kunnen worden.

2. Het juiste gebruik van schoonmaakmateriaal en -middelenSchoonmaakproducten
Het gebruik van stofzuigers en schrobzuigmachines kan voor een enorme fysieke belasting zorgen. Daarom is een bewuste ergonomische houding bij het gebruik van deze apparaten erg belangrijk. Voor zowel stofzuigers als schrobzuigmachines zijn ergonomische criteria opgesteld. Zo dient de zuigbuis van een stofzuiger afgesteld te zijn op schouderhoogte van de schoonmaker.
Schoonmaakmiddelen kunnen gevaarlijke stoffen bevatten. Leveranciers zijn verplicht om alle eigenschappen van de gevaarlijke stoffen en de bijbehorende risico’s te beschrijven op het veiligheidsinformatieblad (VIB). Als de informatie niet klopt of volledig is kan dat een gevaar zijn voor schoonmakers. Doe daarom altijd de VIB-check. Zo weet u of uw medewerkers veilig aan de slag kunnen met het schoonmaakmiddel.

3. Inzet persoonlijke beschermingsmiddelen aan de hand van GEIS methodeIndustrieel schoonmaker
Vanuit de Arbowet zijn werkgevers verplicht om voor een veilige werkplek te zorgen voor hun medewerkers. De werkgever dient te bepalen welke persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn voor het werken met schoonmaakmiddelen. Dit kan worden bepaald aan de hand van de GEIS-methode. GEIS staat voor Generic Exposure Information Sheet. Producenten van schoonmaakmiddelen moeten in de GEIS-informatie de werkwijze opnemen hoe schoonmakers veilig met het middel kunnen werken. Het schoonmaakbedrijf moet vervolgens deze informatie vertalen naar veilige werkinstructies en de inzet van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.

4. Schoonmakers met een VCA diploma
Naast het feit dat de werkgever verplichtingen heeft in het voorzien van een veilige werkomgeving met behulp van werkinstructies en persoonlijke beschermingsmiddelen dienen schoonmakers ook zelf bewust te zijn van de veiligheidsrisico’s. Een VCA persoonscertificering kan hierbij van grote waarde zijn. Iemand die een VCA cursus heeft gevolgd en daarmee het VCA diploma heeft behaald, heeft geleerd om de veiligheidsrisico’s in te schatten. Ook is deze persoon bekwaam om veilig te kunnen werken en daarbij rekening te houden met het milieu en de gezondheid van zichzelf en anderen.

Payment
Member