VCA in de (petro)chemische en offshore industrie

Niets is zo belangrijk als veiligheid voor mens en natuur in de (petro)chemische en offshore industrie. Mensen die in deze branche werkzaam zijn, komen veelal in aanraking met gevaarlijke, brandbare en/of giftige stoffen. De meeste werkzaamheden hebben een verhoogd risico of zijn risicovol en er bestaat een verhoogde kans op explosies. In deze branche ligt dan ook de oorsprong van de VGM (Veiligheid, Gezondheid, Milieu) Checklist Aannemers (VCA) certificering. Speciaal voor de petrochemische industrie bestaat het VCA Petrochemie certificaat.

VCA petrochemie

Waarom VCA in de (petro)chemische en offshore industrie?

De VGM Checklist Aannemers (VCA), kortweg Veiligheid Checklist Aannemers, bestaat sinds 1994 en wordt inmiddels al geruime tijd erkent als industriestandaard. De petrochemische sector is een van de meest risicovolle branches. Vanuit dat oogpunt wilden vertegenwoordigers van petrochemische organisaties en aannemers een systeem opzetten om aannemersorganisaties objectief te kunnen toetsen op hun veiligheid en de veiligheidsprestaties. Zij bundelden hun krachten in de Landelijke Werkgroep Contractor Veiligheid (LWCV) en ontwikkelden in de jaren vanaf 1989 een VCA certificatiesysteem.

VCA is een norm die het veiligheidsbewustzijn tijdens het werk verhoogt. Het is meer dan een checklist. VCA is een certificeerbare controlelijst waarmee bedrijven kunnen aantonen dat zij en hun medewerkers tijdens uitvoering van werkzaamheden op de werkvloer en bij aanraking, verwerking en/of vervoer van gevaarlijke, brandbare en/of giftige stoffen de normen voor veiligheid, gezondheid en milieu beheersen. Binnen de VCA certificering bestaat zowel persoonscertificering, voor alle operationele werknemers en operationeel leidinggevenden, als bedrijfscertificering.

Speciaal certificaat: VCA Petrochemie

Een speciaal bedrijfscertificaat voor de chemische en petrochemische sector is het certificaat VCA Petrochemie. Hiermee worden aannemers gecertificeerd die werkzaam zijn voor opdrachtgevers in de chemische en petrochemische industrie. De norm is dat deze aannemers 35 of meer operationele medewerkers in dienst hebben, die als hoofdaannemer werkzaamheden uitvoeren.

De ontwikkelingen in de (petro)chemie staan niet stil. Hierdoor ontstaan nieuwe aanvullende eisen, zoals de Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA), een eenvoudige ‘zint eer ge begint’ tool. Hiermee kan een medewerker op zijn werkplek nagaan of alle (mogelijke) VGM-risico’s zijn onderkend en of afdoende beheersmaatregelen zijn getroffen om ongevallen te voorkomen.

Voor wie in de (petro)chemische en offshore industrie is VCA bedoeld?

Vanaf de eerste boringen in 1853 kwam aardolie meer en meer ter beschikking. Door destillatie, synthetisering en tal van andere chemische processen en verwerkingen kwamen producten vrij die commercieel toegepast konden worden. Een van de eersten ervan was bedoeld voor de cosmetica.

De ontwikkeling en technieken namen een vlucht waardoor veiligheid, gezondheid en milieu steeds belangrijker werden. VCA certificering en diplomering is dan ook essentieel geworden voor bedrijven en personen die werkzaam zijn in:

  • Petrochemie, zoals raffinaderijen
  • Offshore industrie, zoals olie- en gasplatforms
  • Proces- en chemische industrie: leveranciers van onder andere pigment, kunststoffen, kunstmest, coating, vezels, voedingsingrediënten en cosmetica
  • Farmaceutische industrie
  • Met de VCA certificering en diplomering kunnen bedrijven en hun werknemers werken aan een veilige, gezonde en milieuvriendelijke werkplek en een onaangetaste woon-, leef- en recreëeromgeving.

    klik hier om vandaag nog uw VCA cursus te boeken!